Ostatní informace

Zápisy z Valné hromady 

Zápis z VH 12. 6. 2017

Zápis z VH 6. 12. 2016

Zápis z VH SOMM 7. 6. 2016

Zápis z VH SOMM  15. 12. 2015

Zápis z VH SOMM 16. 6. 2015 

Zápis z ustavující VH SOMM 20. 11. 2014