Statutární orgány
Sem vložte podnadpis

Statutární orgány

Statutárními orgány Svazku obcí Mohyla míru jsou: Valná hromada, Předsednictvo a Revizní

komise.

V současné době je předsedkyní Revizní komise Miroslava Tupá, členy jsou Jitka Kuklínková

a Stanislav Dolanský.