Statutární orgány

Statutární orgány

Statutárními orgány Svazku obcí Mohyla míru jsou: Valná hromada, Předsednictvo a Revizní

komise.

V současné době je předsedkyní Revizní komise paní Jitka Kuklínková , členy jsou Ing. Vieroslava Veselá a paní Alena Ulbrichová.